ONDERNEMERS: ALLE HENS AAN DEK!

06-07-2016 19:35

 

Alle hens aan dek! Haal alle pensioenpolissen naar eigen beheer!

Op Prinsjesdag 2016 dient Wiebes het 'wetsvoorstel afschaffing pensioen eigen beheer' in als onderdeel van het Belastingplan 2017.

Veel DGA's hebben een pensioenregeling waarbij sprake is van een combinatie eigen beheer/verzekeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een eindloonregeling waarbij vanuit eigen beheer het onbepaalde verzekerde gedeelte wordt aangevuld tot het eindloonniveau. Veel DGA's halen de pensioenpolis uiteindelijk naar eigen beheer, bijvoorbeeld omdat het aankopen van een levenslang pensioen bij een verzekeraar erg ongunstig is door de huidige lage rentestand.

Zoals de plannen er nu uitzien is het overdragen naar eigen beheer vanaf 2017 niet meer mogelijk. Immers, vanaf 2017 voorziet de Wet LB niet meer in de mogelijkheid van een pensioenregeling in eigen beheer en kan een verzekeraar het kapitaal niet meer naar eigen beheer overmaken. Voor DGA's die dit willen voorkomen is het aan te raden om nog dit jaar de pensioenpolis naar eigen beheer te halen. Overigens is het onduidelijk of het pensioen dat dit jaar naar eigen beheer wordt overgemaakt kan worden afgekocht met gebruikmaking van de kortingsregeling. Maar ook al zou de korting niet gelden dan nog is het raadzaam om de pensioenpolis naar de eigen BV te halen.

Uitgangspunt is overigens wel dat het naar de BV overgedragen pensioen kan worden ingebracht in het zogeheten "oudedagssparen in eigen beheer" (OSEB).

Wacht niet te lang!

Er kunnen maanden over heen gaan voordat een verzekeraar uiteindelijk het pensioenkapitaal overmaakt naar de BV van de DGA. Daarom is het van belang om het verzoek daartoe zo snel mogelijk bij de verzekeraar in te dienen.

BRON:

Terug