Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, van financieel medewerker tot controller, hebben wij in 2008 de stap gezet naar het zelfstandig ondernemerschap.

Wij hebben verschillende opdrachten in de publieke sector uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het mede samenstellen van de P&C-documenten
  • Financieel perspectief/Kadernota
  • Begroting
  • Managementrapportage/Bestuursrapportage
  • Jaarrekening
 • Analyse (deel)exploitaties in het kader van kostendekkendheid
 • Budgetbeheer in samenwerking met de managers
 • Ondersteuning bij het schrijven van adviezen
 • Het in kaart brengen en optimaliseren van de werkprocessen
 • Uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles in het kader van rechtmatigheid en rapporteren van de bevindingen

Variatie in het werk zorgt voor een brede blik. Het is altijd weer boeiend om te zien hoe een organisatie functioneert en hoe dat met soms kleine aanpassingen net iets makkelijker gaat.