Reclame- en sponsorkosten en de fiscus

29-09-2015 16:53

Als een onderneming kosten maakt voor reclame en sponsoring, dan zijn deze gewoon fiscaal aftrekbaar.

Toch denkt de Belastingdienst daar wel eens anders over en levert dat u een - soms fikse - boete op.

Waarom deze waarschuwing?

Als u als ondernemer kosten opvoert, moet aannemelijk zijn dat dit een zakelijk belang is. Het is geen enkele discussie als u inkoop- en personeelskosten als zakelijk opvoert. Ook PR- en reclamekosten zijn gemakkelijk als zalkelijk belang aan te merken. Het ligt genuanceerder bij de financiering van "bedrijfsvreemde" activiteiten. Daar wordt sponsoring toe gerekend.

Het sponsoren van een hockey- of zwemvereniging met als tegenprestatie vermelding op het wedstrijdveld of op de website is als reclamekosten aannemelijk. U moet dan wel aantoonbaar maken wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van deze uitgaven. Het bereiken van uw specifieke doelgroep of het daadwerkelijk werven van clienten zijn voorbeelden van aannemelijk maken van de zakelijkheid van de opgevoerde kosten.

Om te voorkomen dat de fiscus sponsoren als "verdacht" aanmerkt, zou u de volgende richtlijnen kunnen aanhouden:

  • Breng het nut ervan zo goed mogelijk in kaart, bijvoorbeeld door omzet- en winstcijfers er aan te relateren;
  • Zorg voor een waterdichte toelichting dat dit soort kosten een goed middel zijn om uw doelgroep te bereiken;
  • Sponsor bij voorkeur geen zaken waarvan duidelijk is dat deze tot uw privé-interessesfeer behoren;

Sponsort u de sportvereniging, waar uw kind lid van is, dan is dit voor de fiscus verdacht. Het beste kunt u daarom deze kosten als privéonttrekking ten laste van het eigen vermogen boeken.

Voorkom te allen tijde onduidelijkheid en belangenverstrengeling.Terug