Wet AVG en gevoelige gegevens

24-05-2018 10:08


Ook als kleinere onderneming kunt u met aanvullende regels en maatregelen te maken krijgen die overigens voor bedrijven met meer dan 250 werknemers altijd gelden. Uw activiteiten bepalen dan welke maatregelen u moet treffen. Verwerkt of
combineert u 'gevoelige gegevens' over bijvoorbeeld ras, geloof of medische data? Let dan op het benoemen van een datafunctionaris, het uitvoeren van een impact assessment, het bijhouden van een uitvoerig register etc.

U moet altijd kunnen aantonen welke inspanningen u heeft verricht om aan de nieuwe wet te voldoen. Leg alles dus voldoende vast, stel registratie procedures op en houd nauwgezet registers bij. Sommige branches,  moeten een extra  risicoanalyse uitvoeren. Brancheverenigingen kunnen misschien maatwerk leveren voor uw specifieke activiteiten.

Vraag alleen wat nodig is. Binnen ieder bedrijf worden persoonsgegevens verzameld. Ook u krijgt dus met de AVG te maken. Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk. Toon aan dat u uw maatregelen heeft genomen. Het is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een maatschappelijke.

Bron: Kamer van Koophandel

Terug