Artikel archief

Wet AVG en gevoelige gegevens

24-05-2018 10:08
Ook als kleinere onderneming kunt u met aanvullende regels en maatregelen te maken krijgen die overigens voor bedrijven met meer dan 250 werknemers altijd gelden. Uw activiteiten bepalen dan welke maatregelen u moet treffen. Verwerkt of combineert u 'gevoelige gegevens' over bijvoorbeeld ras,...

Wet AVG gaat op 25 mei 2018 in - wat betekent dit?

23-05-2018 11:36
Op 25 mei is de nieuwe privacy wetgeving van kracht. Er worden tal van regels aangescherpt teneinde de privacy te waarborgen en dit heeft voor dienstverleners nogal wat procedurele consequenties. Hieronder een opsomming waar wij bijvoorbeeld als uw dienstverlener met betrekking tot de...

Aantal werkenden neemt nog steeds toe

22-05-2018 16:02
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in april ruim 8,7 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren...

'Bloemisten geplukt door btw-verhoging'

21-05-2018 13:46
De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent heeft desastreuze gevolgen voor bloemisten. Volgens onderzoek in opdracht van branchevereniging Vereniging Bloemisten Winkeliers (VBW) staan door de verhoging honderden banen op de tocht. Ook vreest een groot deel van de...

'Jaarlijkse uitkering vakantiegeld een soort zelfbescherming'

20-05-2018 13:37
Van oudsher zijn mei en juni de maanden waarop het vakantiegeld (officieel vakantiebijslag) wordt uitbetaald. Een groot gedeelte van Nederland krijgt dit geld één keer in het jaar op hun rekening gestort en eigenlijk is dat maar maar goed ook.         ...

EINDEJAARSTIPS 2017

23-11-2017 18:38
Ga snel naar de pagina "Eindejaarstips" om te kijken of u fiscale voordelen kunt behalen.

ONDERNEMERS: ALLE HENS AAN DEK!

06-07-2016 19:35
  Alle hens aan dek! Haal alle pensioenpolissen naar eigen beheer! Op Prinsjesdag 2016 dient Wiebes het 'wetsvoorstel afschaffing pensioen eigen beheer' in als onderdeel van het Belastingplan 2017. Veel DGA's hebben een pensioenregeling waarbij sprake is van een combinatie eigen...

Reclame- en sponsorkosten en de fiscus

29-09-2015 16:53
Als een onderneming kosten maakt voor reclame en sponsoring, dan zijn deze gewoon fiscaal aftrekbaar. Toch denkt de Belastingdienst daar wel eens anders over en levert dat u een - soms fikse - boete op.Waarom deze waarschuwing?Als u als ondernemer kosten opvoert, moet aannemelijk zijn dat dit een...

Belastingherziening

20-06-2015 07:42
Vandaag heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief over de aangekondigde belastingherziening aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de belastingherziening is het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Verder spreekt het kabinet de ambitie uit om de lasten op arbeid te...

Aangifte inkomstenbelasting 2014 voor particulieren.

29-03-2015 00:00
Als particulier kunt u natuurlijk ook  bij MTK Administraties terecht voor uw belastingaangifte.Welke gegevens hebben wij van u nodig?   kopie aangifte van 2013 het aangifteformulier van de Belastingdienst jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie eigen woning?...